بدون روکش لیست قیمت
با روکش سلفون لیست قیمت
شیشه ای لیست قیمت
متالایز لیست قیمت
برچسب اموال لیست قیمت
لیست قیمت چاپ لیبل بدون روکش
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل بدون روکش یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۷۹,۰۰۰
۷ روز کاری
۱۹۸,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل بدون روکش طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل بدون روکش طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۲۷,۰۰۰
۱۵ روز کاری
۳۹۵,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل یووی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل یووی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۸,۰۰۰
۷ روز کاری
۲۰۷,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۲۷,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل یووی قالب دلخواه
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل یووی قالب دلخواه یک رو ۱۰۰۰عددی ۴۸۶,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۵۷۶,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل فیلتر دار
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل فیلتر دار یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۹۸,۰۰۰
۶ روز کاری
۲۱۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی یووی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی یووی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰
۷ روز کاری
۱,۸۷۷,۰۰۰
۳ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون براق یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲۰۶,۰۰۰
۳ روز کاری
۲۲۶,۰۰۰
۸ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون مات یک رو ۱۰۰۰عددی ۱۸۷,۰۰۰
۱۳ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون براق طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون براق طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۲,۰۰۰
۱۰ روز کاری
۴۱۹,۰۰۰
۵ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سلفون مات طلاکوب
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سلفون مات طلاکوب یک رو ۱۰۰۰عددی ۳۵۲,۰۰۰
۰ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی سلفون براق
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی سلفون براق یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۲۲۷,۰۰۰
۷ روز کاری
۲,۳۵۲,۰۰۰
۳ روز کاری
۲,۴۹۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل سی دی سلفون مات
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل سی دی سلفون مات یک رو ۱۰۰۰عددی ۲,۳۰۴,۰۰۰
۱۵ روز کاری
۱,۱۸۳,۰۰۰
۸ روز کاری
۱,۲۳۶,۰۰۰
۱ روز کاری
ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل شیشه ای خوانا
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل شیشه ای خوانا یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۸,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل شیشه ای ناخوانا
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل شیشه ای ناخوانا یک رو ۱۰۰۰عددی ۹۹۸,۰۰۰
۸ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ لیبل متالایز ویزیتی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ لیبل متالایز ویزیتی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۰۵۶,۰۰۰
۲۵ روز کاری
- - ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ برچسب اموال تکرنگ
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ برچسب اموال تکرنگ یک رو ۱۰۰۰عددی ۶۲۴,۰۰۰
۷ روز کاری
۷۲۰,۰۰۰
۲ روز کاری
- ثبت سفارش
لیست قیمت چاپ برچسب اموال رنگی
# مشخصات نوع کار عادی فوری یک روز کاری عملیات
۱ چاپ برچسب اموال رنگی یک رو ۱۰۰۰عددی ۱,۱۵۲,۰۰۰
۸ روز کاری
۱,۳۴۴,۰۰۰
۴ روز کاری
- ثبت سفارش